Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ!!


Τα Εισόδια της Θεοτόκου στις 21 του Νοέμβρη και ο νους μου φεύγει στην Παναγιά στα Κουτρούλια.
Τα Κουτρούλια τα πολύ αγαπημένα. Των παιδικών μου χρόνων, τα Κουτρούλια του καλοκαιριού ...
Έστω κι αν γιορτάζουμε οι Πλωμαρίτες τον Δεκαπενταύγουστο εκεί, ο ναός τιμάται στα Εισόδια της Θεοτόκου.
Ο τσιμεντόστρωτος δρόμος οδηγεί στο ξωκλήσι που το περιτριγυρίζουν τα λιόδεντρα και το δροσίζει η αύρα από τη θάλασσα του Αιγαίου.

 Ο εξωτερικός χώρος του ναού τη μέρα του Δεκαπενταύγουστου φέτος. Πάντα φροντισμένος από την αγάπη και το σεβασμό. 
Η Παναγιά στα Κουτρούλια είναι σημείο αναφοράς για τους Πλωμαρίτες. Τους απανταχού. 
Έχουν σημάδια πως ακούει κάθε κρυφό, κάθε βουβό χτύπο της καρδιάς τους και ανταποκρίνεται. 

Αγκαλιές πράσινης φυλλωσιάς, και στο βάθος το Πλωμάρι με τη θάλασσα του Αιγαίου , έτσι όπως φαίνεται από τα Κουτρούλια. 

Ο τρούλος του ναού της Αγίας Παρασκευής .  

Γιορτή λοιπόν των Εισοδίων της Θεοτόκου μες στο Νοέμβρη και επιλέγω να κλείσω αυτή την ελάχιστη αναφορά με ένα εικόνισμα από το τέμπλο του ναού της Παναγίας στο Μεγαλοχώρι . 
 


Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον, καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ, τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται, καὶ τὸν Χριστὸν τοῖς πᾶσι προκαταγγέλλεται. Αὐτῇ καὶ ἡμεῖς μεγαλοφώνως βοήσωμεν, Χαῖρε τῆς οἰκονομίας τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσις.

Μαριάνθη Βάμβουρα

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Σύναξις των Αρχαγγέλων

 
 
Τῶν οὐρανίωv στρατιῶν Ἀρχιστράτηγοι, δυσωποῦμεv ὑμᾶς ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι, ἵvα ταῖς ὑμῶv δεήσεσι, τειχίσητε ἡμᾶς, σκέπῃ τῶν πτερύγωv, τῆς ἀΰλου ὑμῶν δόξης, φρουροῦvτες ἡμᾶς προσπίπτοντας, ἐκτεvῶς καὶ βοῶντας, Ἐκ τῶν κινδύνων λυτρώσασθε ἡμᾶς, ὡς Ταξιάρχαι τῶν ἄνω Δυνάμεων.


Μαριάνθη