Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Νικολάου του εν Μύροις!

Η εικόνα του Αγίου Νικολάου στο Πλωμάρι.

Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια, Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 


ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!  

Μαριάνθη Βάμβουρα

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Δεκέμβρης!!!Δεκέμβρης γιορτάρης μήνας!!! 
Στο άρωμα της κανέλας, στη γεμάτη γεύση του φρέσκου βούτυρου, στου μελιού τη γλύκα , στη ζέστη και θαλπωρή των αρωμάτων φλούδας πορτοκαλιού , φάνηκε ο Δεκέμβρης! 
ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ!!! 

Μαριάνθη