Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013

ΟΧΙ

Απ΄τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά!!!

Οι Έλληνες του 1940 είπαν το ΟΧΙ στον κατακτητή. 
Του έκλεισαν την πόρτα.
Φώναξαν ΑΕΡΑ!!!! 


Αντιστάθηκαν παρόλο που κακοπάθησαν .... 


Πείνασαν... 

"Σειρήνες και κωδωνοκρουσίες. Δευτεριάτικο πρωινό. Ανήσυχες μορφές στα παράθυρα. Κοιτάζονται οι γείτονες, συνεννοούνται με το βλέμμα και μένουν σύμφωνοι. Τα πάντα για την Τιμή. Δεν είναι η μανία του πολέμου που τους εμπνέει, δεν είναι το πάθος της περιπέτειας. Είναι η αίσθηση της αξιοπρέπειας. Όταν αυτή είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους, τότε το τροπάριο της ειρηνοφιλίας διακόπτεται. Όχι από αγάπη προς τον πόλεμο. Από αγάπη προς αυτήν την Ειρήνη. Γιατί τίποτα δεν εξυπηρετεί την Ειρήνη χειρότερα από τη καλοπροαίρετη διάθεση των λαών να δέχονται ραπίσματα. Κακός είναι ο πόλεμος. Αλλά δεν υπάρχει κάτι πιο απαίσιο κι απ' αυτόν, η λάσπη που πέφτει και κηλιδώνει τις υπολήψεις των λαών, όταν θελήσουν να την αποφύγουν με θυσία της Τιμής τους. Τέτοιες κηλίδες δεν είναι ικανό τίποτα να τις καθαρίσει. Ούτε το σβήσιμο της γενεάς που τις έχει προκαλέσει. Οι γενεές φεύγουν, αλλά μένουν οι σελίδες της Ιστορίας, για να θυμίζουν τη ντροπή. Μένουν οι μεταγενέστεροι και ζητούν ευθύνες από τη στάχτη μας..." 
έγραψε στις 29 Οκτωβρίου 1940 στην εφημερίδα Ελεύθερο Βήμα ο Παύλος Παλαιολόγος.  

Μαριάνθη Βάμβουρα.


Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

Δημητρίου του Μυροβλύτου

Ο Άγιος Δημήτριος-(Θεσσαλονίκη-εσωτερικό ναού)


Μέγαν εὕρατο ἐv τοῖς κιvδύvοις, σὲ ὑπέρμαχοv, ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε τὰ ἔθνη τροπούμενον. Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, ἐν τῷ σταδίῳ θαῤῥύvας τὸν Νέστορα, οὕτως Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.  

Μαριάνθη Βάμβουρα.

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Ημέρα άρτου.


 «Καὶ δὸς ἡμῖν σήμερον τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον»Μαριάνθη Βάμβουρα