Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Ημέρα άρτου.


 «Καὶ δὸς ἡμῖν σήμερον τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον»Μαριάνθη Βάμβουρα