Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Η Πρώτη των Χαιρετισμών!


Άσπιλε, Αμόλυντε, Άφθορε, Άχραντε
Αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα!


Η πρώτη στάση των Χαιρετισμών της Θεοτόκου απόψε.
Του ποιήματος των ποιημάτων προς την Υπέρμαχο Στρατηγό, με τους 24  οίκους.

(Άνευ σχολίων)

Μαριάνθη