Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ.

  "...μία δύναμις, μία σύναξις, μία προσκύνησις 
της Αγίας Τριάδος."