Κυριακή, 8 Ιουνίου 2014

Μία Δύναμις!!!

Η εικόνα της Αγίας Τριάδος από την Αρναία Χαλκιδικής. 


                                      "...μία δύναμις, μία σύναξις, μία προσκύνησις 
της Αγίας Τριάδος." 

  

Μαριάνθη Βάμβουρα