Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

Ω Πανύμνητε Μήτερ!

Η εικόνα είναι από τον ναό της Αγίας Αικατερίνης στη Θεσσαλονίκη. Βυζαντινός ναός χτισμένος την περίοδο 1320-1330.

Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατον Λόγον,
δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρύσαι συμφοράς άπαντας, 
και της μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως τους Σοι βοώντας.   

                                                           Μαριάνθη