Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Των Παθών του Κυρίου...


Ιδού σοι το τάλαντον... 
Ἰδού σοι τὸ τάλαντον, ὁ Δεσπότης ἐμπιστεύει ψυχή μου, φόβῳ δέξαι τὸ χάρισμα, δάνεισαι τῷ δεδωκότι, διάδος πτωχοῖς, καὶ κτῆσαι φίλον τὸν Κύριον...   

Τη φωτογραφία έβγαλα από το μοναστήρι της Παναγίας στη Γουμένισσα. 
 Θεωρείται ότι ήταν καθολικό μοναστήρι, που το 1346 μ.Χ. παραχωρήθηκε με αυτοκρατορικό χρυσόβουλο στη Μονή Ιβήρων του Αγίου Όρους. Το μοναστήρι συσπείρωσε γύρω του τον οικισμό της περιοχής (Γουμένισσας) και εξελίχθηκε σύντομα σε σημαντικό πνευματικό κέντρο στην Κεντρική Μακεδονία.
Η Μονή υπήρξε από το έτος 1346 μ.Χ. μετόχι της Ιβήρων, μετά από παραχώρηση της με χρυσόβουλο του αυτοκράτορα Ιωάννου Ε’ του Παλαιολόγου. Το καθεστώς κράτησε ως το 1931 μ.Χ. , ενώ από το 1951 μ.Χ. κατέστη ανεξάρτητη Μονή.

Μαριάνθη